Hem

Kom igång med

Säker föreningsgård

Säker föreningsgård är en kostnadsfri distansutbildning som kan genomföras när, hur och var du/ni vill. Syftet med utbildningen är att höja kunskaperna kring de vanligaste skaderiskerna i föreningsgården, hur dessa förebyggs och hur er försäkring gäller. Hur förebygger man brand-, vatten- och inbrottsskador? Vad är viktigt att tänka på inför uthyrning? Och vilka skyddskrav ställs på oss?

Utbildningen - Steg för steg!

 

Säker föreningsgård genomförs hemma vid din egen dator och består av sex lektioner på följande teman: 1. Brand 2. Vatten 3. Inbrott 4. Juridik 5. Drift och 6. Människor. Varje lektion avslutas med ett test som genomförs online. Det går också bra att genomföra kursen i form av en studiecirkel. Anmäl dig för mer information om upplägg för studiecirkeln och kontakta ditt studieförbund för övriga frågor: Studieförbundet Vuxenskolan, NBV 


Statistik: 9 av 10 som påbörjar utbildningen gör klart hela!

ANMÄL ER

Anmäl er till den kostnadsfria utbildningen på nedan länk. Det finns inget krav på att slutföra den inom en viss tid. Ni behöver inte heller ha bestämt vem / vilka eller hur kursen ska genomföras. Till anmälan >>

 

BÖRJA DIREKT

Efter anmälan får du / ni direkt inloggningsuppgifter till kursmaterialet och kan planera ert genomförande eller sätta igång direkt. Läs mer om kursinnehållet här >>

TESTA KUNSKAPERNA

Varje lektion avslutas med ett test av dina kunskaper. När samtliga lektioner och test är genomförda är utbildningen klar och det är då valfritt att gå vidare och också certifiera er förening som en ”Säker föreningsgård”.

Certifieringen - Steg för steg!

 

Efter avslutad kurs kan ni välja att också certifiera er som en ”Säker föreningsgård”. Certifieringen är kostnadsfri och innebär att ni intygar att ni gjort tio förebyggande åtgärder i föreningsgården. Efter certifiering belönas ni med diplom samt en självriskcheck värde 11 400 kronor, giltig i tre år. Ytterligare belöning kan förekomma i respektive förbund. 

GÖR KLART SAMTLIGA
TEST OCH LEKTIONER

Gör klart samtliga sex lektioner och få minst 6 av 7 rätt på de korta onlinetesten. Testen kan genomföras så många gånger som behövs för att få godkänt. När ni klarat samtliga test får ni en bekräftelse på detta via mail. 

 

ÅTGÄRDA OCH INTYGA
DE 10 KRAVEN

Vad behöver ni åtgärda för att uppfylla de tio skadeförebyggande kraven som krävs för certifiering? Kraven innebär inte några stora ekonomiska utgifter  men kan kräva en arbetsinsats och att nya rutiner sätts i bruk. Ladda ned intyget och ta reda på vilka de tio kraven är >>

ÄRA, BERÖMMELSE OCH
EN SJÄLVRISKCHECK

Intyget ska skrivas under av två styrelseledamöter och sedan skickas in till försäkringskansliet. Ni belönas nu med diplom samt en självriskcheck värde 11 400 kronor. Nu återstår bara att ta emot all ära och berömmelse.


När, var och varför?


När?

Anmälan görs löpande under året och du bestämmer själv i vilken takt du/ni vill genomföra kursen.


Var?

Studera hemma vid datorn eller i föreningsgården. Arbetsmaterialet är digitalt men går även bra att skriva ut.


Vem?

Alla föreningsaktiva som har antingen Bygdegårdsförsäkringen eller Hembygdsförsäkringen är välkomna att gå utbildningen. Studera själv eller tillsammans med andra i din förening. Utbildningen kan också genomföras i form av en studiecirkel med hjälp av valfritt studieförbund.


Varför?

Bygdegårdsförsäkringen och Hembygdsförsäkringen är företagsförsäkringar och det finns skyddskrav som är viktiga att uppfylla för att få ut full ersättning vid skada. Det är också viktigt att ha ett hum om vad som är en försäkringsskada eller ej. Sådant som räknas till normalt underhåll går exempelvis inte på försäkringen.


Skador för också med sig merarbete och kostnader för föreningen så det bästa är att arbeta förebyggande för att minimera riskerna. Allt detta får du lära dig i utbildningen Säker föreningsgård. Kunskaperna du tillgodogör dig har du också användning av i ditt eget hem.


Efter avslutad kurs kan ni välja att också certifiera er som en ”Säker föreningsgård”. Certifieringen är kostnadsfri och innebär att ni intygar att ni gjort tio förebyggande åtgärder i föreningsgården. Efter certifiering belönas ni med diplom och en självriskcheck värde 11 400 kronor. 


Hur?

Anmäl dig och kom igång direkt. Mer information får du i din e-post efter anmälan >>